• Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!
 • Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!
 • Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!
 • Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!
 • Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!
 • Välkommen till Daglia!
 • Vill du jobba på en liten och personlig arbetsplats?
 • Ring oss!

Välkommen till DagLia, Daglig verksamhet i Örebro.

Om Daglia

Daglia AB är en modern arbetsinriktad daglig verksamhet för dig som gillar fastighetsskötsel och träning/hälsa. Utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov planeras arbetet så att dina personliga egenskaper används på bästa sätt. Struktur, tydlighet, dialog och förutsägbarhet är grunden i vår verksamhet. Vi erbjuder plats åt 15 personer, vilket gör vår verksamhet liten och personlig där du lätt lär känna deltagare och personal.

Utegruppen

Aktiviteterna riktar sig till dig som gillar att vara ute och jobba tillsammans med andra. Arbetsuppgifterna varierar med årstiden, vi klipper exempelvis gräs på sommaren, räfsar löv på hösten och skottar snö på vintern. Vi ansvarar för yttre skötsel i ett bostadsområde och utför enklare servicearbeten. Här arbetar du i ett arbetslag tillsammans med handledare som tillgodoser individuellt stöd vid varje arbetsmoment.

Innegruppen

Inriktningen riktar sig till dig som tycker om att jobba inne i en trygg och lugn miljö. Vi arbetar med att sortera olika kort och blad, plocka skruv och muttrar ur stora lådor och lägga i påsar.

Hälsoprofil

Daglia jobbar efter en hälsoprofil som innebär att man som deltagare har möjlighet till träning i grupp ledd av personal från Daglia.

Musik

Daglia erbjuder intresserade deltagare möjlighet att spela musik. Vi tränar på olika instrument och sjunger under ledning av erfaren personal.

Vi som jobbar på daglia

All personal har lång erfarenhet av att jobba med personer med autism och utvecklingsstörning samt av att möta personer med olika funktionshinder. Personalen har också särskild utbildning för att jobba med målgruppen.

Vill du börja hos oss?

Ditt namn

Din epost eller telefonnummer

Ämne

Ditt meddelande

Daglia är öppet alla helgfria vardagar mellan 8.00-16.00, lokalen är belägen på Markgatan 3 i Örebro, nära Resecentrum.

Våra lokaler är handikappanpassade, det finns tillgång till matrum och vilorum.

Daglias lokaler ligger i markplan.

Föreståndare
Anna Bylin
E-mail: anna.bylin@daglia.se
Tel: 0707 88 44 40

Arbetsledare
Susanne Almstedt
susanne.almstedt@daglia.se

Handledare
Andre Sandblom

Owe Pettersson
E-mail: owe.pettersson@daglia.se
Tel: 0706 43 16 90

Verksamhetsidé

Daglia har som ambition att vara nyskapande inom den dagliga verksamheten i Örebro. Vi vill erbjuda en stor variation av arbetsförberedande inslag och vill uppmuntra till spännande aktiviteter och gemenskap.

Verksamhetens mål

Daglias mål är öka din självständighet och delaktighet i samhället. Hos oss ska du känna dig trygg, mötas med respekt och få möjligheten att utvecklas.

Kompetens

All personal har lång erfarenhet av att jobba med personer med autism och utvecklingsstörning samt av att möta personer med olika funktionshinder.  Personalen har också särskild utbildning för att jobba med målgruppen.  Vår ambition är att följa forskning inom området och att kontinuerligt uppdatera våra utbildningar.

Kommunikation: Svenska, engelska, tydliggörande pedagogik samt tecken- och bildstöd.

Så här arbetar vi med kvalitet

Utgångspunkten är varje deltagares genomförandeplan som ligger till grund för vilka aktiviteter den enskilde deltar i inom Daglias utbud. Genomförandeplanen följs upp med regelbundna uppföljningsmöten för att säkra en god kvalitet på insatsen.

Klagomål på verksamheten kan lämnas muntligt eller skriftligt, och om så önskas, anonymt i en brevlåda i verksamhetslokalen.

Delaktighet och inflytande

Verksamheten lägger stor vikt vid varje deltagares inflytande och medbestämmande. På veckovisa verksamhetsträffar utvärderas veckan som varit tillsammans med deltagare och personal. Syftet med mötet är att ge deltagarna möjlighet att reflektera över veckan som varit, kvalitet på utfört arbete, händelser som påverkat den enskilde samt andra händelser i samband med arbetet som bör uppmärksammas.

Daglias personal kommer att uppmuntra den enskilde att framföra sina önskemål och åsikter. Ibland har vi också enskilda samtal med personal och deltagare för att utvärdera veckan.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våran verksamhet?

070 - 317 96 04

info@daglia.se