PERSONAL & KOMPETENS

All personal har lång erfarenhet och kunskap av att jobba med personer inom AST (autismspektrumtillstånd) och intellektuella funktionsnedsättningar. I verksamheten finns även kunskap om psykisk ohälsa. Vår ambition är att följa forskning inom området och att kontinuerligt uppdatera vår kompetens.

Kommunikation: svenska, engelska, tydliggörande pedagogik samt teckenspråk och bildstöd.

Vi som jobbar på Daglia!


Vikarier: Maria Engvall, Maud Ekstrand och Andreas Gyllander

Extra resurs: Göran Ek under skollov. Göran jobbar också som handledare på LIA Gymnasiet.

Handledare Isabell Löfgren är föräldraledig.

Dataskyddsombud: Alexander Lindahl – dso.inda@insatt.com