• Visa hänsyn och omtanke
  • Skapa förtroende och visa uppskattning
  • Uppmuntra och bekräfta
  • Få vara den man är med stöd när det behövs.
  • Få ett personligt bemötande, bli sedd och tagen på allvar.
  • Känna mig värdefull och behövd i gemenskap med andra.
  • Delges information för att kunna påverka.
  • Känna delaktighet.
  • Få ha inflytande över min vardag.