V.46

Grupp 1: Köksgrupp

Grupp 2: Utegrupp

Grupp 3: Media/musikgrupp

  • Varje torsdags eftermiddag fram till Advents krysset, repar Musikgruppen i  Matsalen
  • Onsdags eftermiddagar kommer att fyllas med pyssel och förberedelser inför Advents Melodikrysset
  • Sista dans tillfället den 13/11 för dansgruppen Samling redan kl.16.00 på Karlsgatan/Liaskolan

Vid frågor ring 070-317 96 04