V. 4

Grupp 2: Media

Grupp 3: Kök

Grupp 1: Ute

Den planerade närvaron för Februari 2019 ska meddelas senast till Handledare den 25/2

Nytt för terminen på fredag e.m. jämn v. Karaoke Ojämn v. Film mys

Vid frågor ring 070-317 96 04