Under våren kommer Utegruppen att utveckla deltagarnas kunskaper i

# Traktor körning

# Palldragare

# Åkgräsklippare

Väl mött! Hälsningar Personalen på Daglia AB